Home > Art > Poetry

TRIBUTE TO NOMZAMO MADIKIZELA MANDELA BY Celimpilo Ndebele 

Ubuyisi khukhukazi esimatshweletshwele, Esifukamele amatshwele ansundu. Ukufukama kwakho kuthele isivuno esihle. Ulwile ukulwa okuhle. Ulwela izintandane ze-Afrika Ebezibhubha ziqedwa amaQadasi. Ufukamele amatshwele ongawachamiselanga Wawasindisa emlonyeni kaKlebe obomvu Obhavumula amakloba omlilo. Izinyembezi beziwukudla kwakho kwemihla. Iqhubeke izamule inganono ngaphansi Kwelanga laseNingizimu. Uqhubeke njalo uvule amaphiko akho amhlophe. Ubufanelwe izibongo usawadla anhlamvana, Izibongo ezizotusa ubuqhawekazi bakho. Ubufanelwe ubumongameli, Uzokwengamela isizukulwane esisha. Ubufanelwe ukubatshazwa izizwe usawadla anhlamvana. Ngalezizinkondlo siyofika sebebhece ngobende, Siyofika sebekubeke amabala bezama ukuvala ubuqhawekazi bakho. Siyabonga Madikizela, Ngokuzinikela kwakho. Ngempela ubiyikhwezi lokusa ngezinsuku zokuhlwa. Sizoma! sazise isizukulwane esizayo ngobuqhawekazi bakho Madikizela!...
Read More

I am Uhuru by Celimpilo Ndebele

   I am the son of Kaunda   I am the son of Fidel Castro   I am the son of Nyerere   I am the son of Thabo Mbeki   I am the son of Samora   I am the son CiC Julius Malema   I am the son of Neto   I am the son Lumumba   I am the son Bantu Biko   I am the son of Mugabe and Museveni  I am the son of Robert Sobukwe   I am the son of Nkrumah   I am the son of Antony Lembede  I am the son of Kenyatta   I am the son of OR Tambo and Chief Luthuli   I am the son of Konare   I am the son of Sankara   I am the son of Mandela   I am the son of Joshua Nkomo   I am the son of Wangari Maathai  I am the son of Chinua Achebe  I am the son of Desmond Tutu   I am the son of Kofi Annan  I am the son of John Garang De Mabior ...
Read More