Home > Art > Poetry > TRIBUTE TO NOMZAMO MADIKIZELA MANDELA BY  Obakeng Sibanda 

TRIBUTE TO NOMZAMO MADIKIZELA MANDELA BY  Obakeng Sibanda 

selemela bula ditsela selema!

E wele pilara,

Sekgatlhamelamasisi

Mmasechacha,

Kgosigadi ya banna ba thari

Etsho,

O e lwele ya gagwe

Go setse rona magatlapa

We ema kgathlanong le

Dilalome,

Tlhaolele puso ya bo kgaitsdia

Satane,

Ba be bare re lotlhanya ware

Emela

Fa ba re tsogela matla wa itira

Nku yasetlhabelo,

Mpuru one o faretswe fa ne ba

Batla gore nyeletsa,

Rona baga rrantshonyana

Wena wa gana nnang ya

Banyana.

Ba go tswalela ntlong

Lefitshwana

Bare ba go kgoba marapo,

Kante bago tsholetsa

 

Poem By   Obakeng Sibanda

You may also like
#IAmCreativeForAfrica: Talking Creative Entreprenuership with Osse Greca Sinare
Senegal Give Africans A Glimmer of Hope At The World Cup
Time for African to be united. Africa needs unity. A united Africa. Africa day.
The Time For Africa To Be United More Than Ever
New Music : Buffalo Souljah ft DJ Cleo x Bizizi

Leave a Reply