Home > Art > Poetry > TRIBUTE TO NOMZAMO MADIKIZELA MANDELA BY Celimpilo Ndebele 

TRIBUTE TO NOMZAMO MADIKIZELA MANDELA BY Celimpilo Ndebele 

Ubuyisi khukhukazi esimatshweletshwele,

Esifukamele amatshwele ansundu.

Ukufukama kwakho kuthele isivuno esihle.

Ulwile ukulwa okuhle.

Ulwela izintandane ze-Afrika

Ebezibhubha ziqedwa amaQadasi.

Ufukamele amatshwele ongawachamiselanga

Wawasindisa emlonyeni kaKlebe obomvu

Obhavumula amakloba omlilo.

Izinyembezi beziwukudla kwakho kwemihla.

Iqhubeke izamule inganono ngaphansi

Kwelanga laseNingizimu.

Uqhubeke njalo uvule amaphiko akho amhlophe.

Ubufanelwe izibongo usawadla anhlamvana,

Izibongo ezizotusa ubuqhawekazi bakho.

Ubufanelwe ubumongameli,

Uzokwengamela isizukulwane esisha.

Ubufanelwe ukubatshazwa izizwe usawadla anhlamvana.

Ngalezizinkondlo siyofika sebebhece ngobende,

Siyofika sebekubeke amabala bezama ukuvala ubuqhawekazi bakho.

Siyabonga Madikizela,

Ngokuzinikela kwakho.

Ngempela ubiyikhwezi lokusa ngezinsuku zokuhlwa.

Sizoma! sazise isizukulwane esizayo ngobuqhawekazi bakho

Madikizela!

Poem by BY Celimpilo Ndebele

You may also like
Will the inequality in South Africa ever come to an end?
TRIBUTE TO NOMZAMO MADIKIZELA MANDELA BY  Obakeng Sibanda 
Zimbabwe’s President With His Sweet Language
As Cyril Ramaphosa assumes leadership, he must do these 10 things

Leave a Reply